Svedomie

    Je to v nás a ak niečo vyvedieme, štve a mrzí nás to. Čo je to? Svedomie. Niet takého človeka, o ktorom by sme mohli povedať, že nemá svedomie. A predsa o niektorých ľuďoch hovoríme, že nemajú svedomie. Nie žeby ho skutočne nemali, ale správajú sa tak, ako keby ho nemali.

    Skôr než sa budeme touto problematikou zaoberať, povedzme si, čo je to svedomie. Svedomie je akýsi hlas, ktorý sa v nás ozýva  niekedy pred vykonaním skutku, alebo keď niečo robíme po vykonaní skutku. Mohli by sme hovoriť o nejakom príjemnom alebo nepríjemnom pocite pri rozhodovaní sa.

    Môžeme teda povedať, že svedomie je úsudok, či to, čo chceme vykonať, alebo to, čo práve konáme, alebo čo sme vykonali, je dobré alebo zlé.

    I keď svedomie je len jeden hlas v nás, predsa si ho rozdeľujeme a to podľa toho, kedy sa v nás ozýva. Predchádzajúce svedomie sa ozýva pred vykonaním rozhodnutia. Po vykonaní skutku následné. Ten, kto sa riadi predchádzajúcim svedomím, sa nazýva svedomitým alebo charakterným. Takýto človek je vážený. Svedomie nikdy nejedná samo, ale opiera sa o rozum. Svedomie najprv zisťuje, čo na danú vec hovorí rozum. Rozum je ako svetlo v tme (svieca).

    Niekedy sa môže stať, že rozum nie je si dosť istý v poznaní, potom aj svedomie je váhavé (neisté). V takýchto okolnostiach nemá sa človek rozhodovať, ale má sa dať poučiť, aby mal jasné poznanie. Môže sa stať, že niekedy má človek úplne zlé poznanie. Zlú vec pokladá za dobrú a dobrú za zlú. Potom aj svedomie sa riadi podľa toho ako rozum poznal. Takémuto svedomiu hovoríme: bludné. Je preto nevyhnutné, aby sme svoj rozum vzdelávali, ako máme žiť a čo máme robiť. Ak niekto považoval zlú vec za dobrú a dobrú za zlú nezavinene a vykoná ju, nedopúšťa sa hriechu. Spomína sa, že divosi akéhosi kmeňa zabíjali svojich rodičov  v 40. roku života a to preto, lebo žili v presvedčení, že po smrti budú rodiča takí, ako zomierali. Mysleli si, že im preukazujú dobro. Keď ich misionár poučil, prestali tak robiť.

    Niekto má citlivé svedomie, iný otupelé a iný precitlivelé. Posledné menované hodnoty sú deformáciami svedomia.

    Aké je to teda otupelé svedomie?! Utlmoval v sebe svedomie, až mu otupelo. Hovoríme tomu svedomiu aj široké, alebo skazené. Ľudia tejto kategórie dokážu vraždiť bez mihnutia oka. Hádam, teraz lepšie pochopíte, prečo vás napomíname, aby ste nechodili do takého prostredia: diskotéka, čítanie pochybných kníh... Ale niekto môže mať aj precitlivelé, čiže škrupulózne svedomie (úzkostlivé). Sú ľudia, ktorí sa nevedia ako rozhodnúť. Sú zmätení. Príčina takéhoto stavu človeka je najčastejšia rodina. Nesprávna výchova!           

    Správne svedomie vychovávame tak, že si ho prezeráme. Hovoríme tomu: Spytovanie svedomia.

 

Otázky:        1.Čo je svedomie?

2. O čo sa opiera svedomie?
3. Ako rozdeľujeme svedomie?
4. Vysvetli, aké je to bludné svedomie?
5. Z čoho vzniká skazené svedomie?
6. Podľa akého svedomia sa máme riadiť?