Svetlo slova „ÁNO“

Celý život Panny Márie je zhrnutý v jej „áno“, v jej „Nech sa mi stane podľa tvojho slova“. Z neho dostáva svoj zmysel a svoju podobu. A to, čo jej život jedinečne sceľuje, je zároveň to, čo ju sprevádza v každom okamihu jej bytia. Čo osvecuje každý úsek jej života, prepožičiava každej okolnosti zvláštny zmysel, a jej samej daruje vo všetkých situáciách milosť, aby im porozumela. Každému pohybu, každej modlitbe Matky Pána dáva jej „áno“ plný zmysel. Pretože toto je povaha slova „áno“: zaväzuje toho, kto ho vysloví, ale ponecháva mu slobodu v tom, akú mu dá podobu. Napĺňa svoje „áno“ svojou osobnosťou, dáva mu jedinečné zafarbenie, pritom je aj sama formovaná.

Jej „áno“ je predovšetkým milosťou. Nie je to len ľudská odpoveď na Božiu ponuku. Je to milosť do takej miery, že je zároveň aj Božou odpoveďou na celý jej život. Mária ju dáva tým, že neprepočuje Božiu výzvu. A neprepočuť pre ňu znamená oddať sa jej celou silou a hĺbkou svojho bytia, ale zároveň aj svojou slabosťou; silou, nakoľko je ochotná byť Bohu k dispozícii ku všetkému, slabosťou, ktorá je dostatočne slabá, aby uznala moc toho, ktorý žiada. A predsa však dostatočne silná, aby mu bezvýhradne ponúkla svoj život.

Keď človek, ktorý má dedičný hriech, dáva Bohu k dispozícii seba samého, svoju dušu a svoje telo, nie je to nikdy bez nejakej vypočítavosti. Vidí a pociťuje zrieknutie sa rozličných prirodzených darov, na ktoré má jeho prirodzenosť určité právo a v jeho sebaobetovaní sa vždy zrkadlí to, čoho sa zriekol. Nevie sa dokonale oslobodiť od obzerania sa späť na to, čo obetoval. Toto porovnávanie Matka nepozná. Nezvažuje, čo dáva, ani čo za to dostane. Pre svojho ducha a pre svoje telo nepozná žiadne iné použitie okrem služby. Boh však chce prijať túto službu ako slobodnú a prežívanú v slobode. Jej „áno“ nie je zbytočné. Musí vysloviť: „Nech sa mi stane podľa tvojho slova“. Mária ho môže vysloviť, lebo je Nepoškvrnené počatie a tým je pripravená dať sa k dispozícii. Vytvára tým nový vzťah medzi Božím slovom a odpoveďou človeka. Prestiera svoje slovo ako koberec pod nohy Božieho Slova.