Sviatky, počas ktorých je možné získať v jubilejnom roku odpustky

Počas Roka Sedembolestnej Panny Márie sa dajú získať úplné odpustky. Tlačová kancelária KBS pri tejto príležitosti zverejnila definitívny zoznam mariánskych sviatkov podľa latinskej liturgie, počas ktorých je možné v rámci Roka Sedembolestnej Panny Márie získať úplné odpustky. K dispozícii je na stránke k Roku Sedembolestnej Panny Márie (ave.kbs.sk - v časti O Roku - Sviatky).

Zoznam mariánskych sviatkov:

28. júna, Nepoškvrneného Srdca Panny Márie (spomienka (pohyblivý dátum) – slávi sa v sobotu po 2. nedeli po Zoslaní Ducha Svätého)

2. júla, Návšteva Panny Márie (sviatok)

15. augusta, Nanebovzatie Panny Márie (slávnosť)

22. augusta, Panny Márie Kráľovnej (spomienka)

8. septembra, Narodenie Panny Márie (sviatok)

15. septembra, Sedembolestnej Panny Márie (slávnosť)

7. októbra, Ružencovej Panny Márie (spomienka)

21. novembra, Obetovanie Panny Márie (spomienka)

8. decembra, Nepoškvrnené Počatie Panny Márie (slávnosť)