Sviatosť birmovania

V sobotu 7. júna 2014, na vigíliu slávnosti Zoslania Ducha Svätého, prijalo 55 mladých ľudí sviatosť birmovania v našom farskom kostole. Tento deň bol pre nich veľkým darom, za ktorý sa z úprimného srdca takto poďakovali: 

„Drahý otec biskup, stojíme tu dnes pred Vami, ako znovuzrodení a dospelí kresťania v Duchu Svätom, ktorého sme dnes vo sviatosti birmovania skrze Vaše otcovské ruky prijali ako nové stvorenia.

Tento významný deň v živote každého z nás, kedy naše kresťanstvo už nie je len nálepkou, ale životom, sa Vám chceme z hĺbky srdca poďakovať ako poslovi Ducha Svätého, ktorý dnes v nás roznietil všetky svoje dary a dal nám príležitosť začať žiť dospelý kresťanský život vo viere, s možnosťou nechať pôsobiť Božieho Ducha v živote každého z nás. Nech Vás za to milostivý Boh vedie, požehnáva a chráni, aby skrze Vás k sebe pritiahol všetky svoje deti, ktoré práve dnes tak veľmi potrebujú nájsť pravý zmysel života. My sme si dnes zvolili, zvolili sme si Krista. Za každého z nás úprimne ďakujem, drahý otec biskup, za udelenú sviatosť birmovania, sviatosť kresťanskej dospelosti. Nech je naša vďačnosť vypočutá milostivým Bohom, ktorý nech Vás odmení večnou blaženosťou.

Veľká vďaka patrí aj Vám milí duchovní otcovia, za Vaše duchovné vedenie a povzbudzovanie. Milý pán kaplán, ďakujeme za Vašu námahu a porozumenie, s ktorým ste nás pripravovali na tento veľký a významný medzník v našom osobnom živote viery, ktorú v nás umocňujete svojim príkladom s láskavosťou otca a chápavosťou priateľa. Pripravovali ste nás na túto sviatosť a dávali rady do života s vierou a Bohom v srdci. Boli ste nám účasťou príprav, zdrojom múdrosti a poznania toho, čo to vlastne znamená byť dospelý kresťan. Aj Vám patrí veľká vďaka a odmenu za Vašu námahu zverujeme Bohu.

Vám milí rodičia ďakujeme za dar viery, za to, že ste nás od malička viedli a vychovávali vo viere. Toto je aj Váš veľký deň, lebo dnes sa Vaše dieťa samo rozhodlo pre Krista, pre život v jeho Cirkvi a samo prijalo vieru tak, ako ste ju Vy prijali za nás, keď sme to sami nevedeli vysloviť ani oceniť. Teraz Vám za to ďakujeme a tiež za Vašu starostlivosť, obetavosť a lásku. Nech Vás za to Boh odmení už tu na zemi, ale najmä v nebesiach.

Tiež chceme dnes povedať z celej svojej duše, lásky a sily: Ďakujeme Ti, Ježišu, za možnosť prijať Ducha Svätého tak, ako si ho zoslal svojim apoštolom a svojej matke Márii. Prosíme o silu a požehnanie do života, o tvoje pôsobenie v životoch všetkých nás. Ďakujeme Ti za to, že si si dnes vyvolil aj nás, aby sme žili a šírili radostnú zvesť evanjelia tam, kde nás Ty budeš posielať. Nech je tvoj hlas a odkaz tejto sviatosti stále v nás a nech nás privedie do tvojho náručia viery.

Dnešnou slávnosťou sme my birmovanci dostali prístup k nevyčerpateľným darom Ducha Svätého a len v jeho sile sa dnes môžeme pripojiť k zástupom novej generácie apoštolov, ktorí majú všade šíriť evanjelium a napĺňať krstné motto: „...aby náš život bol Bohu na slávu, rodičom na radosť, svetu na osoh a nám na spásu“.

Tak nám Pán Boh pomáhaj!“