Tak predsa si kráľ?

 

Na počesť dnešného sviatku Krista Kráľa pouvažujme o tom, čo znamená, že Ježiš je Kráľ celého stvorenia.

Proroci hovorili o kráľovi, ktorý bude múdro panovať a vládnuť (Jer 23, 5 - 6). Hovorili o kráľovi, ktorý "postaví Pánov chrám, on dostane slávu a bude sedieť a panovať na svojom tróne" (Zach 6, 12 - 13). Hovorili o "dieťati", na ktorého ramenách "spočíva vláda" (Iz 9, 4).

Potom sa v plnosti času narodil nebeský Kráľ a žil medzi nami. Anjel Gabriel povedal jeho matke Márii: "Pán mu dá trón... Dávida" (Lk 1, 32). O niekoľko rokov neskôr, keď tento Kráľ víťazoslávne vstúpil do Jeruzalema, ľudia volali: "Požehnaný kráľ, ktorý prichádza v mene Pánovom!" (Lk 19, 38).

Ježišovo kráľovstvo je také silné, že aj neveriaci - hoci nevedeli presne prečo - ohlasovali túto pravdu. Napríklad Pilát počas Ježišovho súdneho procesu zvolal: "Hľa, váš kráľ!" (Jn 19, 14). Keď Ježiš vstal z mŕtvych, štyridsať dní učil svojich učeníkov "o Božom kráľovstve" (Sk 1, 3). A v deň Turíc Peter oznámil, že ten Ježiš, ktorý bol ukrižovaný, vstal z mŕtvych a teraz ho "Božia pravica povýšila" (2, 33).

Ježiš Kristus je Kráľ nad celým stvorením - a my sme občania jeho kráľovstva. Ako povedal svätý Pavol, Boh Otec "nás vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného Syna" (Kol 1, 13). A napokon Ján na ostrove Patmos vo svojom videní konca čias uvidel Ježiša, ktorý prichádzal z neba, "Pána pánov a Kráľa kráľov", ktorý premôže všetkých našich nepriateľov a privedie nás so sebou do nového Jeruzalema (Zjv 17, 14).

Toto je náš Kráľ. Toto je ten, ktorý sa jedného dňa vráti a každému z nás povie: "Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta" (Mt 25, 34).