To je jasné

Kňaz sa raz rozprával so svojím priateľom o viere a náboženstve. Priateľ tvrdil, že náboženstvo ho vôbec nezaujíma a vyhlasoval sa za úplného ateistu.

„Si predsa dobrý človek a si aj môj priateľ. Prečo sa nevieš či nechceš rozhodnúť byť kresťanom?“

„Pretože, ak byť kresťanom znamená to, čo hovoríš, na to nemám silu, to nikdy nedokážem. A ak byť kresťanom znamená to, čo vidím okolo seba, o to nemám záujem...“

Do jedného mesta prišiel turista a cestou z auta obdivoval, koľko krásnych kostolov videl po meste.

„Obyvatelia tohto mesta iste milujú svojho Boha,“ povedal šoférovi.

„Či milujú Boha neviem, ale viem, že sa nemajú radi,“ odpovedal taxikár.