Trpezlivé očakávanie

Dej jedného anglického románu z 19. storočia sa odohráva v malom mestečku vo Walese. Na Štedrý večer sa ľudia schádzajú v kostole a modlia sa. Krátko pred polnocou zapália lampáše a spievajúc koledy idú niekoľko míľ k starej kamennej chatrči. Tam postavia betlehem aj s jasličkami. Potom pokľaknú a modlia sa. Ich piesne zohrievajú aj chladný decembrový vzduch. Každý občan mesta, ktorý ešte vládze stáť na nohách, je v tej chvíli tam. Táto tradícia trvá už päťsto rokov. Jej korene sú v povesti, že ak na Štedrý večer prídu na toto miesto všetci a ich viera pri modlitbách bude jednomyseľná, potom Kristus príde na túto Zem po druhýkrát.

Jedného z hrdinov románu sa pýtajú: „Veríte tomu, že On sa raz opäť vráti, a to práve na Štedrý večer vo vašom meste?“ „Nie,“ odpovedá, krútiac hlavou, „nie, neverím tomu.“ „Tak prečo tam potom každý rok znovu idete?“ „Ach,“ dodáva s úsmevom, “a čo keď sa to raz naozaj stane a ja budem jediný, kto pri tom nebude?“