Tvoji boli a dal si ich mne

Ježišova veľkňazská modlitba opisuje prekrásny tok života a lásky medzi Otcom a Synom. "Osláv svojho Syna" - nie pre neho, ale "aby Syn oslávil teba" (Jn 17, 1). "Ja som ťa oslávil na zemi," modlí sa Ježiš, "a teraz ty, Otče, osláv mňa" (Jn 17, 4 - 5). Život, láska, poznanie, múdrosť, moc, sláva... - Otec to všetko vylieva na Ježiša a Ježiš to vracia späť Otcovi. Tak ako deti prelievajú vodu z jedného pohára do druhého a potom späť, aj Otec a Syn robia to isté so všetkým bohatstvom svojho bytia.

Bolo by to iba čosi viac ako fascinujúca teória, ak by nebolo pravdou, že my všetci sme súčasťou tejto výmeny. Sme, dá sa povedať, ďalšou "nádobou", ktorá bola stvorená, aby prijímala - a vracala -, čo do nej Otec a Syn vliali! My sme tí, o ktorých Ježiš povedal: "Tvoji boli a dal si ich mne" (Jn 17, 6). Sme tí požehnaní, o ktorých Ježiš povedal Otcovi: "... lebo sú tvoji. A všetko, čo je moje, je tvoje, a čo je tvoje, je moje" (Jn 17, 9 - 10). Boh vlieva svoj život do nás; a my ho vlievame späť.

Ako prijať to, čo do nás chce vliať Otec a Syn? Trávme s Pánom čas. Je to také jednoduché! Rozprávaj sa s ním o svojich obavách a túžbach; o tom, čo je pre teba dôležité; čo ťa robí šťastným alebo čo ťa znepokojuje. Klaď otázky a počúvaj. Odpovie ti – skrze slová Svätého písma alebo  v myšlienkach, ktoré sa objavia v tvojej mysli. Spočívaj ticho v jeho prítomnosti, doma alebo v kostole, nech ti postačí s ním iba byť. Daruj mu čas, aby mohol do teba vliať všetko dobro, ktoré ti chce dnes dať.

Potom mu to vráť chválou, oslavou a poslušnosťou. Povedz Otcovi, za čo si mu vďačný, alebo mu povedz, aký je Ježiš veľký a úžasný. Vymenuj, čo pre teba urobil, alebo sa nahlas pomodli niektorý žalm. Daj ďalej to, čo si dostal od Otca. Preukázal ti milosrdenstvo a mal s tebou trpezlivosť? Buď trpezlivý a zhovievavý aj ty voči niekomu inému. Dal ti zvlášť zakúsiť svoju lásku? Vylej ju aj ty dnes na niekoho ďalšieho.

Otče, chcem, aby si bol dnes oslávený. Naplň moje srdce radosťou z tvojho požehnania, aby som ti ju vrátil v podobe chvály a prejavil ju aj iným.