Účet

Raz večer, keď mama pripravovala večeru, jedenásťročný synček vošiel do kuchyne s listom papiera v ruke.

Úradným spôsobom chlapča podalo svoj papier matke. Utrela si ruky do zástery a začala čítať:

„Za to,

že som vytrhal z chodníka burinu: 5 €

že som si urobil poriadok v izbe: 10 €

že som bol kúpiť mlieko: 1 €

že som trikrát dával pozor na sestričku: 15 €

že som dostal v škole dve jednotky: 10 €

že som každý večer vynášal smeti, spolu: 7 €

spolu: 48 €.“

Mama nežne pozrela synkovi do očí. Spomienky v hlave sa jej začali rojiť. Vzala guľôčkové pero a začala písať:

Za to,

že som ťa deväť mesiacov nosila v lone: 0 €

za všetky prebdené noci, keď si bol chorý: 0 €

že som ťa kolísala, keď si bol smutný: 0 €

že som ti vždy utierala slzy: 0 €

že som ťa deň čo deň učila: 0 €

za všetky raňajky, desiate, obedy, večere: 0 €

za život, ktorý ti každý deň dávam: 0 €

spolu: 0 €

Keď skončila, usmiala sa a podala lístok synovi.

Keď si dieťa mamin účet prečítalo, v očiach mu zažiarili dve veľké slzy.

Chlapec obrátil list a na svoj účet napísal: „Zaplatené.“

Potom vyskočil mame na krk a zaplavil ju bozkami.

Keď sa v osobných a rodinných vzťahoch začne účtovať, všetkému je koniec. Láska je zadarmo. Alebo vôbec nie je.