Urobme tri stánky

Istý úradník sa po školení vyjadril: „Na školenie som išiel s mnohými otázkami a po školení ich mám ešte viac.“ Tak sa možno cítili aj Peter, Jakub a Ján, ktorí sprevádzali Ježiša na  vysoký vrch. Predpokladáme, že tam išli s mnohými otázkami, ktoré snáď chceli Ježišovi položiť. Ježiš sa však namiesto vysvetľovania pred nimi na vrchu premenil. Odpovedal im tajomným zjavením seba samého ako Božieho Syna v nebeskej sláve. Apoštoli však nechápali, čo to znamená. Kľúč k pochopeniu tejto udalosti nám dáva sám sv. Peter, ktorý povedal slová, o ktorých ani sám nevedel, čo znamenajú – známu vetu o troch stánkoch.

Dôvod, prečo Peter začal hovoriť o stánkoch, je podľa biblistov ten, že sa celá udalosť Premenenia Pána odohrala v atmosfére židovských Sviatkov stánkov, ktoré boli po Veľkej Noci a Turícach pre Židov tretí najväčší sviatok v roku a Židia si počas nich pripomínali putovanie svojich predkov po púšti pod vedením Mojžiša, keď Izraelský národ býval na púšti v stanoch. Počas Sviatkov stánkov si všetky židovské rodiny stavali stánky a v nich potom týždeň bývali. Mestá a dediny boli vyzdobené a všetko prebiehalo veľmi slávnostne a radostne. Keď Ježiš vzal so sebou na vrch apoštolov a premenil sa pred nimi, s najväčšou pravdepodobnosťou si apoštoli mysleli, že idú na vrch sláviť tento Sviatok stánkov. A keď uvideli nadpozemskú krásu Ježišovho vzhľadu, mysleli si, že sú v raji, a že tam v tej blaženosti zostanú už naveky. Peter preto povedal: «Pane, dobre je nám tu. Urobme tri stánky: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi.» Nepochopil, o čo Ježišovi ide, chcel sláviť Sviatky Stánkov tam na hore Tábor. Možno ho pomýlil aj Ježišovo žiarivý biely odev, lebo Židia slávili tento sviatok najprv vo svojich domácnostiach, na siedmy deň si obliekli biele šaty a prichádzali sláviť sviatok do jeruzalemského chrámu, ktorý od sviec a bielych odevov celý žiaril. Apoštoli nepochopili, že Sviatky stánkov boli iba predobrazom toho, čo sa bude diať neskôr v Jeruzaleme. Ježiš sa im to snažil vysvetliť cestou z vrchu späť do každodennej reality, hovoril im svojej smrti aj zmŕtvychvstaní, ale oni tieto tajomstvá ešte nemohli pochopiť. Ježišovo Premenenie bolo predobrazom zmŕtvychvstania, keď ho apoštoli po vzkriesení opäť uvidia podobného ako na tom vrchu. Rozhovorom s najväčšími postavami Starého Zákona Ježiš naznačil, že ich úloha sa končí a že v Ježišovej krvi bude napísaná nová, živá zmluva. Ježiš sám bude zmluvou medzi nami a Bohom a svätostánkom, v ktorom bude táto zmluva uložená bude Cirkev, reprezentovaná na vrchu tromi apoštolmi.

Moment, že apoštoli v danej chvíli nič nechápali, je veľmi dôležitý. Apoštoli tento zážitok pochopili až po Ježišovom zmŕtvychvstaní, ba až po zoslaní Ducha Svätého. Boh totiž riadi svet aj naše životy tak, že my to nemôžeme naplno tu na zemi nikdy pochopiť. Potrebujeme svetlo viery, ktoré dostávame pri rozličných príležitostiach, pri akýchsi sviatkoch viery, akým je napr. aj každá sv. omša. Ani my celkom nechápeme, čo všetko tu dostávame a prečo je pravidelná účasť na sv. omši taká dôležitá...