Úspech

Jeden misionár, ktorý žil mnoho rokov v Číne, sa vracal späť do Spojených štátov. Na rovnakej lodi sa s ním vracal po dvoch týždňoch v Číne jeden slávny spevák. Keď sa blížili k New Yorku, misionár uvidel veľké zástupy fanúšikov, ktoré čakali na speváka.

"Pane Bože, tomu nerozumiem," mumlal misionár. "Zasvätil som štyridsaťdva rokov svojho života Číne, on tam bol iba dva týždne. Napriek tomu tisíce ľudí očakávajú jeho šťastný návrat domov, zatiaľ čo na mňa nečaká nikto."

A Pán odpovedal: "Ale synu, ty ešte nie si doma."