V Čechách vydali medailu k cyrilo-metodským oslavám

 

Pri oslavách sv. Cyrila a Metoda bola predstavená pamätná medaila cyrilo-metodských osláv v roku 2013. Táto oficiálna medaila Českej biskupskej konferencie (ČBK) bola po prvýkrát použitá na slávnosti odhalenia pamätnej dosky v Bazilike San Clemente, kedy bola odovzdaná najvýznamnejším účastníkom tohto aktu a potom na audiencii Benediktovi XVI. Medailu vytvoril akademický sochár Milan Knobloch. Dar dostal pri návšteve našej krajiny. V cudzine je známy cyklom medailí inšpirovaných Shakespearovými sonetami. Súčasná medaila znázorňuje oboch svätých vierozvestov, každého zvlášť, a v popise pripomína verš z Proglasu "Počujte slovo, od Boha prišlo" ako počiatok viery Slovanov. O medaile, ktorá bude slúžiť k reprezentácii Cirkvi, ale aj štátu pri vyvrcholení osláv budúci rok, je možné nájsť viac informácií na stránke www.numismatikus.cz.