V Košickej arcidiecéze začal fungovať arcidiecézny synodálny tím

V Košickej arcidiecéze začal fungovať arcidiecézny synodálny tím. Diecéznu fázu Biskupskej synody vedie v Košickej arcidiecéze koordinátor Peter Sýkora, farár košickej farnosti Božieho Milosrdenstva. Jeho prvou koordinačnou úlohou bol návrh členov pre vytvorenie Arcidiecézneho synodálneho tímu z rozličných  oblastí a skupín, počnúc zástupcami kňazského seminára, skupiny katechétov, teológov, mládeže, detí, rodín, zástupcovia škôl, rehoľníkov a rehoľníčok, bezdomovcov, hnutí, menšín, laikov, ale aj Reformovanej  cirkvi a nechýba ani zástupca skupiny neveriacich.

Osemnásť členov sa zišlo na úvodnom stretnutí Arcidiecézneho  synodálneho tímu na Arcibiskupskom úrade v Košiciach, kde po úvodnom slove biskupa Marka Forgáča, koordinátor Peter Sýkora predstavil jednotlivých zástupcov spoločenstiev, hnutí, menšín a skupín. Nasledovala prednáška Petra Sýkoru  o synodalite, aké sú predpoklady, ciele a hlavné témy synody, ako ju organizovať vo farnostiach a spoločenstvách a aké sú nástrahy , ktorým sa treba vyhýbať. Okrem cieľa a hlavných tém synody, ktorými sú spoločenstvo, participácia a misia, ilustroval aj desať okruhov, ktoré Svätý Otec František ponúka na jednotlivé stretnutia synodálnych spoločenstiev

Členovia synodálneho tímu v Košickej arcidiecéze sú Bešenyei Peter, Ceľuch Peter, Fabian Jaroslav, Ferenčáková Zdenka, Harvanová Marianna, Hrabovecký Pavol, Kadlic Jozef, Kašaj Marián , Mária a Richard Kucharčíkovci, Lojan Jozef, Pigula Juraj, Sedlák Martin, Štupák Peter, Takács Dionýz, Vojta Peter, Knežová Janette a Talarovič Rastislav.