Vatikánske múzeá vystavia stovky kresťanských nálezov zo Slovenska

 

Kresťanské nálezy zo Slovenska budú môcť vidieť návštevníci z celého sveta na výstave vo Vatikánskych múzeách. Múzea ročne navštívi päť miliónov ľudí. Výstavu organizuje Archeologický ústav SAV v Nitre, Slovenské národné múzeum a Ministerstvo kultúry SR pri príležitosti 1150. výročia príchodu svätého Cyrila a Metoda na naše územie.

„Chceme svetovej verejnosti predstaviť tie najvýznamnejšie archeologické nálezy, dokladajúce počiatky kresťanstva na našom území a samozrejme aj v spojitosti s cyrilo-metodskou misiou,“ povedal riaditeľ Archeologického ústavu SAV v Nitre Matej Ruttkay. Otvorenie výstavy bude koncom septembra alebo začiatkom októbra, trvať má do Vianoc. „V závere roka sa podarilo už definitívne určiť miesto, ktoré výstava bude mať v rámci rozsiahlych Vatikánskych múzeí, je to vcelku zaujímavý priestor pri vstupe do múzea. V súčasnosti sa spracúvajú štúdie na členenie tohto priestoru, na tvorbu vitrín a všetkého, čo s tým súvisí, až po propagačné materiály,“ doplnil Ruttkay.

Zhruba stovka predmetov bude zachytávať stopy kresťanstva na našom území od tých úplne prvých ešte v dobe rímskej až ranorománske umenie. Nálezy s kresťanskou tematikou pochádzajú z Bojnej, Bašoviec, Ducového, Devína, Bratislavy, Nitry, Čakajoviec, Krásna, Bohdanoviec a ďalších lokalít. Nitrianske biskupstvo na výstavu zapožičia Nitriansky evanjeliár z 11. storočia. Originál bude na výstave len istý čas, potom ho nahradí kópia. Organizátori výstavy chcú zároveň vyvinúť úsilie, aby vystavili vo Vatikáne aj Monomachovu korunu nájdenú v Ivanke pri Nitre. Uložená je v Národnom múzeu v Budapešti.

Podobná výstava nálezov súvisiacich s kresťanstvom bude od 5. júla do septembra aj v Kaplnke svätého Emeráma v katedrále na Nitrianskom hrade. Pripravuje ju Archeologický ústav v spolupráci s Ponitrianskym múzeom a Nitrianskym biskupstvom. Súčasťou aktivít archeológov pri príležitosti cyrilo-metodského jubilejného roka bude tiež konferencia na Bratislavskom hrade, ktorú organizujú spolu so Slovenským národným múzeom a Ministerstvom kultúry SR. „Ku konferencii vyšla aj publikácia, ktorá v skratke mapuje udalosti na našom území, ktoré sa udiali počas cyrilo-metodskej misie a odkaz tejto misie pre dnešok,“ dodal Ruttkay.