Večerná modlitba

Pred krížom Tvojím, môj Pane, kľačím,

za všetko, čo urobil si pre mňa dnes, úprimne Ti vďačím.

Pred Tvojím krížom kľačím s veľkou pokorou,

buď mne aj mojej rodine vždy oporou.

Ďakujem Ti v túto večernú hodinu,

že ochraňoval si počas dňa mňa i moju rodinu.

Ver, že zajtra pokľaknem pred Tvoj kríž zas,

dovtedy ochraňuj a žehnaj všetkých nás.