Vedieť hovoriť je veľký dar

Aby človek nevravel príliš mnoho hlúpostí, dal mu Boh desať prstov a na každý prst jednu dobrú radu:

„Tvoje prvé slovo má byť dobré, druhé slovo má byť pravdivé, tretie slovo má byť spravodlivé, štvrté slovo má byť veľkorysé, piate slovo má byť odvážne, šieste slovo má byť nežné, siedme slovo má utešovať, ôsmym slovom máš prijímať toho druhého, deviatym máš prejavovať rešpekt  a desiatym múdrosť.

Potom už mlč!“