Veľkopiatková hraná krížová cesta

 

„Nechajme preniknúť svoje srdcia Kristovým utrpením“ – stálo na úvodnej stránke nášho webu počas Veľkého piatku. Existuje vari lepší spôsob na pochopenie prejavu Kristovej lásky k nám, ako jeho krížová cesta? Určite nie. A dôkazom toho, že naše srdcia ešte nie sú úplne ľahostajné voči vrcholnému prejavu lásky nášho Boha, bola krížová cesta, v rámci ktorej sme vo Veľký piatok prešli ulicami Ruskova. Zišlo sa nás pomerne dosť z celej farnosti, za čo určite vďačíme aj krásnemu počasiu, ktorým nás v to dopoludnie obdaroval nebeský Otec. Spolu s Pánom Ježišom sme prešli po ceste z Večeradla až po vzkriesenie. Boli sme svedkami jeho zajatia, odsúdenia, bičovania, korunovania tŕním, jeho namáhavej cesty s krížom a nakoniec aj ukrižovania, smrti a zmŕtvychvstania. Všetci účinkujúci sa veľmi snažili a veru je pravdou, že je lepšie raz vidieť ako sto krát počuť. Za sprostredkovanie Kristovho utrpenia a smrti im všetkým ešte raz ďakujeme. Osobitne však ochotným mamkám a otcom, ktorí neváhali prijať pozvanie a medzi mladými sa vôbec nestratili.