Vianoce 2013

Milí čitatelia!

Úvodník nášho týždenníka nám naznačuje a kalendár neoblomne hlási, že sa vianočné obdobie skončilo. Keďže nám Pán Boh doprial výnimočne teplé počasie, mohli sme ho o to viac prežiť ako sviatky narodenia Pána a nie ako sviatky zimy. Hoci aj tá k Vianociam určite patrí.

Vianočné obdobie je jedným z najkratších období v liturgickom roku. Bolo však veľmi bohaté na farské udalosti, tak sa chceme ešte raz obzrieť a zrekapitulovať, o čo sme bohatší. No predovšetkým si pripomenúť, že s vianočnou nádejou sa aj nastávajúce všedné dni môžu stať sviatočnými.

 

Vianočný koncert

Trošku vianočnej radosti sme prostredníctvom vianočného koncertu mohli zažiť už v druhú adventnú nedeľu. Pripravilo ho pre nás Kultúrne centrum Abova, Obec Ruskov a naša farnosť. Kostolom zneli koledy, vinše, milé slová a krásna hudba. Jednoducho taká malá generálka na Vianoce. Lavice sme zaplnili do posledného miesta a v predvianočnom zhone sme si nechali pohladiť dušu. Medzi účinkujúcimi sa predstavili aj členovia nášho farského spoločenstva – Ženská spevácka skupina Olšava tak, ako ju poznáme a pán kantor Peter Novotný v polohe, v akej ho často nepočujeme. Výnimočne nás nesprevádzal počas svätej omše, ale presvedčil nás, že je zdatným organistom. V inštrumentálnej podobe zazneli v jeho prevedení koledy, ktoré mnohí z nás poznajú z čias, keď pod vedením nebohého pána farára Majerníka fungoval zbor. Veríme, že sa pri rovnakej príležitosti o rok stretneme znovu.

 

Vianočná akadémia

Neodmysliteľnou súčasťou vianočných sviatkov je vianočná akadémia. Vo farskom kostole má dlhoročnú tradíciu a záštitu nad tým prebral režisér Tomáš Hudák. Hlavné postavy stvárňujú deti z našej farnosti. Každoročne upútajú pozornosť  niečím novým. Tohto roku sme videli hudobno-dramatické stvárnenie príbehov Starého zákona až po narodenie Ježiša Krista. Za svetelných efektov sa začal odohrávať príbeh založený na protiklade dobra a zla. Deti nám priblížili stvorenie sveta, zvierat, prírody a samozrejme človeka. Tým bolo otvorené prvé dejstvo Starého zákona. Preniesli sme sa príbehmi Adama a Evy, Kaina a Ábela, Noemovou archou, životom Mojžiša, bojom Samsona s levom a strhujúcim príbehom Dávida s Goliášom. Druhým dejstvom bol príchod troch kráľov k Herodesovi a následné putovanie troch kráľov a pastierov k jasliam malého Ježiška. Celý príbeh vyvrcholil nádherným tancom a vianočnou piesňou Tichá noc. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí neváhali a pomohli pri tvorení tohto krásneho vianočného diela. :-)

 

REPORTÁŽ  Z ULICE

Vo Vyšnom Čaji si na 2. sviatok vianočný naša mládež a deti pripravili jasličkovú scénku, ktorú nám zahrali pred sv. omšou. Niesla sa v modernom duchu. Deti nás preniesli na pomyselnú Hlavnú ulicu, kde sa dvaja reportéri vypytovali okoloidúcich detí i rodičov, z čoho mali   na Vianoce najväčšiu radosť. Pri odpovediach malých hercov o želaniach, sklamaniach i hádkach pod vianočným stromčekom sme sa pousmiali i zamysleli. Pripomenuli nám, že zmyslom Vianoc je narodenie Ježiša Krista, nie zháňanie sa za množstvom darov a jedla. Scénku deti ukončili piesňou „Boh je tak blízko nás“ a svojím spevom spestrili aj sv. omšu.

Po sv. omši p. kaplán požehnal našich koledníkov Dobrej noviny. Tí nám prišli radostnú zvesť o narodení Ježiška ohlasovať v popoludňajších hodinách.

 

Dobrá novina

O tradičnej koledníckej akcii detí a mladých sme písali v poslednom minuloročnom čísle, no keďže aj ona bola súčasťou „našich“ Vianoc, tak sa k nej len krátko vrátime. Obdivuhodné je, že sa tento rok koledovalo v celej farnosti. Dnes už vieme aj to, koľko sme darovali zo svojho prebytku, aby sme pomohli tým, ktorí to veľmi potrebujú. O to viac, že v tomto prípade sú konečnými príjemcami našej podpory deti. Za všetky vám ešte raz ďakujeme. 

 

BALAŠKA CUP

28. decembra sa odohral už 5. ročník nášho farského futbalového turnaja BALAŠKA CUP. Tradične sme začali svätou omšou ráno, aby sme si vyprosili Božiu pomoc a ochranu našej nebeskej Matky Márie do celodenného zápolenia. Pred 9.00 ráno už všetky mužstvá čakali na rozlosovanie prvých zápasov na fare. Celkovo sa zišlo 15 mužstiev – 5 v skupine skúsenejších (seniori) a 10 mužstiev z tých mladších. Potom sme sa presunuli do miestneho Športcentra. Zápasy boli bojovné, náročné i herne pekné. O výsledkoch rozhodovali talent, skúsenosti, kondička, ale neraz i kúsok šťastia – taký je už šport, futbal nevynímajúc. Čím bolo bližšie k obedu, tým bol lepší aj povrch vonkajšieho multifunkčného ihriska vďaka slnku, ktoré nám dodávalo dobrú náladu. Aj tam sa odohralo niekoľko zápasov, čím sa nám celková dĺžka trvania turnaja výrazne skrátila. Pomedzi zápasy sa hráči posilnili domácim guľášom. Napokon sa najlepšie umiestnili:

Za „skúsenejších“: 1. Nový Salaš; 2. Karol a spol.; 3. Fara a kurátori

Za juniorov: 1. FK Dynamo Vyšný Čaj; 2. Nižná Kamenica; 3. Legendy Ruskov

Všetkým zúčastneným, zvlášť víťazom blahoželáme a zároveň ďakujeme, že 5. ročník farského Balaška Cupu, sa odohrával v duchu fair play, bez žiadneho zbytočného napätia a najmä s radosťou, že sa môžeme stretávať aj na takýchto podujatiach. Zvláštne poďakovanie patrí nášmu duchovnému otcovi Blažejovi, ktorý je zakladateľom tohto turnaja (a po ktorom je tento turnaj aj pomenovaný) a bývalému p. kaplánovi Matúšovi, ktorý bojoval v zápasoch práve za náš tím „Fara a kurátori“, ktorý obhájil svoje medailové umiestnenie spred roka.