Vianočno-novoročný koncert

Už na jeho začiatku nám moderátorka Lucka naznačila, že budeme mať nevšedný zážitok, keď povedala: "V dnešný deň chceme aj my rozdávať radosť hudbou, spevom, slovom. Nech vo Vás prebýva dobrota a láska, nech sa radosť šíri medzi vami, nech vaše srdcia naplnia sa pokojom." A na konci vyjadrila krásne želanie: "Neodložme Ježiška spolu s betlehemom a vianočným stromčekom. Pán Ježiš nech celý rok žije v každom z nás, nech nás naplní svojou láskou, svetlom a pokojom."

Ako to vyzeralo medzi tým, si môžete pozrieť v galérii a videu.

Všetky želania, ktoré vyslovila Lucka (mimochodom tiež veľmi talentovaná), sa bohato naplnili. Väčší a menší klaviristi napísali list Ježiškovi, zaviedli nás do rozprávok, aj na koncert skupiny Queen. Radosť z narodenia Ježiška vyspievali otcovia a mamky so svojimi deťmi. Ženy priniesli krásnu novinu z Betlehema, muži zaspomínali na detstvo a malý kostolík. Viktória s chlapmi zaspievali koledy, až kostol stíchol a zatajil dych. Vinšovníci zo srdca vinšovali a recitátor nás pozval na cestu okolo Slnka. Duchovný otec sa všetkým poďakoval a na záver si účinkujúci zahrali a zaspievali Tichú noc. My ostatní sme sa k nim radi pridali.  

Ďakujeme duchovnému otcovi, ktorý bol iniciátorom koncertu. Ďakujeme všetkým účinkujúcim z našej farnosti aj hosťom, že si svoje talenty nenechali pre seba, ale hrali, spievali, vinšovali a recitovali so srdcom a radosťou, ktorá očarila všetkých prítomných. Ak to v nebi vyzerá aspoň spolovice tak radostne ako na koncerte, máme sa na čo tešiť (a na čom pracovať). Ďakujeme tým, ktorí pomáhali koncert zrealizovať po organizačnej, programovej a technickej stránke. Na fotkách ich veľmi nevidno, o to viac si ceníme ich ochotu a službu. Ďakujeme nebeskému Otcovi, že všetko úsilie venované tomuto krásnemu dielu požehnal a odmenil.