Vianočno-novoročný koncert

Už na jeho začiatku nám moderátorka Lucka naznačila, že budeme mať nevšedný zážitok, keď povedala: "V dnešný deň chceme aj my rozdávať radosť hudbou, spevom, slovom. Nech vo Vás prebýva dobrota a láska, nech sa radosť šíri medzi vami, nech vaše srdcia naplnia sa pokojom. V dušiach nám ostane krásny pocit a spomienka v nás pretrvá po celý rok. Aj keď sa raz všetko zmení, Láska je odveká. Nebo sa sklonilo k Zemi a dotklo sa človeka."

A na konci vyjadrila krásne želanie: "Neodložme Ježiška spolu s betlehemom a vianočným stromčekom. Pán Ježiš nech celý rok žije v každom z nás, nech nás naplní svojou láskou, svetlom a pokojom, aby každý zažil ten pocit, že nikdy nie je sám."

Ako to vyzeralo medzi tým, si môžete pozrieť v galérii a videu.

Ďakujeme duchovnému otcovi, ktorý bol iniciátorom koncertu.

Ďakujeme účinkujúcim z našej farnosti aj hosťom, že si svoje talenty nenechali pre seba, ale obdarovali nimi všetkých prítomných a pripravili im tak výnimočný podvečer.

Ďakujeme tým, ktorí pomáhali koncert zrealizovať po organizačnej, programovej a technickej stránke. Na fotkách ich veľmi nevidno, o to viac  si ceníme ich ochotu a službu.

Ďakujeme nebeskému Otcovi, že všetko úsilie venované tomuto krásnemu dielu požehnal a odmenil.