Vianočný koncert "Čas radosci vešelosci ..."

 

Tretia adventná nedeľa skrýva radosť už vo svojom latinskom názve - Gaudete ("radujte sa"). My sme to vzali doslova a vianočným koncertom plným krásnych hudobných a speváckych výkonov sme si urobili radosť, ako malú generálku na Vianoce. Úžasná atmosféra a plný kostol sú svedectvom toho, že predvianočný čas nie je iba naháňačka za darčekmi. Že ešte stále majú pre nás Vianoce predovšetkým duchovný rozmer.

Ďakujeme tým, ktorí koncert zorganizovali a hlavne všetkým účinkujúcim, medzi ktorými sa nestratil ani náš Elias.

 

Pozrite si, ako sme sa spolu predvianočne radovali.