Viera je plná paradoxov

Ak chceme postupovať duchovne nahor, musíme zostupovať dolu, ku koreňom zdravej, tradičnej, čistej spirituality.

Ak chceme Božím slovom ovplyvniť okolie, musíme ním najprv ovplyvniť sami seba.

Ak chceme ísť vo vzťahu k Bohu dopredu, musíme sa vrátiť späť k jeho evanjeliu.

Ak chceme budovať nadprirodzené, musíme začať od prirodzeného.