Všetko, čo mám, dal mi Pán...

 

Dva dni plné hier, súťaží, smiechu, detí a slnka. Aj také boli tohtoročné Dni radosti. Mottom a zároveň aj refrénom našej hymny boli slová „Všetko, čo mám, dal mi Pán...“.

Začalo to príchodom veľkého bieleho auta, z ktorého vyskákali prví chlapci a dievčatá. Kým sme sa postupne schádzali aj ostatní, zahrali sme si na farskom dvore spoločne známe aj menej známe hry.

Pán kaplán nás všetkých „uviedol do témy“ krátkym príhovorom a po rozdelení do skupiniek sa mohla začať naša cesta za pokladom.

Postupne sme sa v skupinkách vydávali na neznámu cestu, na ktorej na nás čakalo niekoľko náročných úloh. Za každú splnenú úlohu sme získali indíciu, z ktorých sme mali poskladali citát zo svätého písma. Ak nám niektorá indícia chýbala, museli sme najprv splniť trestnú úlohu, ktoré vymýšľal pán kaplán. Až potom sme sa mohli zúčastniť na hľadaní pokladu. Najťažšia úloha čakala samozrejme na záver, hľadanie samotného pokladu ukrytého okolo kostola a fary. Odmenou nám bolo sladké prekvapenie, ktoré prispelo k radostnej nálade. Medzitým sme si vyrábali plagát s odtlačkami našich rúk, pripomínali sme si za čo všetko sme Bohu vďační a vychutnávali sme si výborné pečené buchty. Na konci prvého dňa sme sa spolu rozlúčili spoločnou fotkou, hymnou a modlitbou.

Druhý deň začal svätou omšou vo farskom kostole, po ktorej sme sa spolu vydali na futbalové ihrisko. Tu sme sa vybehali, vybláznili a zasúťažili si pri niekoľkých zábavných hrách. Zároveň bola pre mamičky s maličkými deťmi pripravená miestnosť na fare, kde sa spolu deti zahrali a mamičky pri kávičke porozprávali.

Keď už na ihrisku animátorov deti ubehali :-), vyhlásila sa obedňajšia prestávka. Hlad sme zahnali výbornými špagetami na fare a pustili sme sa do ďalšieho súťaženia. Po hľadaní zvieratiek okolo fary na nás čakal kvíz. Kvíz majster - pán farár - dokonale preveril naše vedomosti zo starého aj nového zákona. Poslednou súťažnou časťou boli turnaje vo futbale, vybíjanej a vodnom volejbale. Počas tohto turnaja sme si zároveň vyrábali v tvorivých dielňach zaujímavé drobnosti ako menovky, magnetky alebo kofoláčikov.

Počas celého dňa sme v jednotlivých súťažiach pre svoju skupinku získavali body, ktoré sa nakoniec spočítali a víťazi na prvých troch miestach získali pekné ceny. Náš deň sme ukončili opekaním, rozhovormi a hrami.

Chceme sa poďakovať všetkým deťom za radosť, animátorom za veľkú pomoc s deťmi a aj všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pri organizácii tohtoročných Dní radosti.

Najväčšie ĎAKUJEME patrí nášmu nebeskému Otcovi za krásne počasie a za radosť, ktorú sme mohli zažívať.      

                                                                                                                    FIFI