Všetko na väčšiu slávu Božiu

 

Pod týmto heslom (výrokom sv. Ignáca z Loyoly) sa konalo v sobotu 5. 5. stretnutie detí a mladých z farnosti. Po privítaní pánom kaplánom a spoločnej modlitbe sme sa presunuli na pripravené stanovištia, kde  začalo stretnutie plné hier a súťaží. Okolo 15-tej sme sa stíšili k modlitbe Korunky Božieho milosrdenstva. Po nej nám hosť, Patrik Beluš pôsobiaci vo Federácii skautov Európy Združenie katolíckych vodkýň a skautov Európy na Slovensku, priblížil význam, podstatu a čaro FSE na Slovensku. (ak  by ste sa aj vy chceli  dozvedieť viac, navštívte ich stránku www.FSE.sk). Rozprávanie bolo zaujímavé a dozvedeli sme sa mnoho nových vecí. O pravidelných stretnutiach, vychádzkach, každoročnom letnom tábore ale aj o povinnostiach, radostiach skauta a vodkyne. Stretnutie pokračovalo spoločným posedením v priateľských rozhovoroch ale  aj v nevyčerpateľných športových disciplínach.

No aj takto sa dá stráviť pekné  sobotné popoludnie. Ďakujem...

Mária Horňáková

Tu si môžete pozrieť fotky.