Vstupom cez Svätú bránu pápež otvoril Jubilejný rok milosrdenstva

„Toto je brána Pánova! Otvorte mi brány spravodlivosti!“ Po týchto slovách Svätý Otec František roztvoril bronzovú Svätú bránu Vatikánskej baziliky a zostal v tichu stáť na jej prahu. „Pre tvoje veľké milosrdenstvo vstúpim do tvojho domu, Pane,“ – povedal do ticha a krátko po jedenástej hodine ako prvý vošiel do chrámu. Katolícka cirkev na celom svete tak vstúpila do slávenia Mimoriadneho svätého roka milosrdenstva, ktorý potrvá do 20. novembra 2016.

Hneď po Svätom Otcovi vstúpil otvorenou Svätou bránou emeritný pápež Benedikt XVI. Po stisku rúk so svojím predchodcom a vzájomnej výmene niekoľkých srdečných viet pápež František prešiel na čele sprievodu kardinálov a biskupov až k hlavnému oltáru nad miestom pochovania svätého apoštola Petra. Procesiu sprevádzal hymnický spev „Misericordes sicut Pater“ - Buďte milosrdní ako Otec - v podaní zboru Cappella Sistina. Svätou bránou následne vošli aj prítomné oficiálne štátne delegácie, na čele s prezidentom Talianska. Obrad otvorenia Mimoriadneho svätého roka Milosrdenstva uzavrel Svätý Otec modlitbou pred krížom a pred sochou Panny Márie s Ježiškom v náručí.

Otvoreniu Svätej brány milosrdenstva predchádzala svätá omša na Námestí sv. Petra, ktorej pápež František predsedal za účasti pútnikov s koncelebráciou okolo šesťdesiatich kardinálov a stovky biskupov. Pri slávnosti v bielej liturgickej farbe s formulárom Slávnosti Nepoškvrneného počatia Panny Márie sa Svätý Otec v homílii zameral na dielo Božej milosti v živote Panny Márie, na Božiu iniciatívu pri hľadaní človeka, aby sa s nim stretol a svojou milosťou ho vyslobodil z hriechu. Pripomenul tiež polstoročnicu od ukončenia Druhého Vatikánskeho koncilu, ktorý charakterizoval ako „skutočné stretnutie medzi Cirkvou a ľuďmi našich čias“. Ako povedal, súčasné Jubileum milosrdenstva zaväzuje veriacich „nezanedbať ducha, ktorý vzišiel z Koncilu, ktorým je duch Milosrdného samaritána.“ Nech vstúpenie Svätou bránou vedie Cirkev práve k osvojeniu si tohto ducha milosrdenstva, zaželal celej Cirkvi pápež František.

PLNÉ ZNENIE homílie je možné nájsť::TU::

Na poludnie Svätý Otec po spoločnej modlitbe Anjel Pána udelil z okna Apoštolského paláca požehnanie. Pred modlitbou ako zvyčajne predniesol príhovor, v ktorom v súvislosti s tajomstvom Nepoškvrneného počatia Panny Márie pripomenul, že „všetko v našom živote je darom, všetko je milosrdenstvom.“ Zdôraznil, že „si nemožno predstaviť skutočného kresťana bez toho, aby bol milosrdným, rovnako ako si nemožno predstavovať Boha bez jeho milosrdenstva.“ Plné znenie príhovoru na Anjel Pána bude doplnené neskôr.

V závere svojho stretnutia pozval 70-tisícové zhromaždenie aplauzom pozdraviť emeritného pápeža Benedikta. Pri príležitosti mariánskeho sviatku sa dnes podvečer o 16.00 pápež František podľa rímskeho zvyku príde pomodliť pred mariánskym stĺpom Immaculaty na Španielskom námestí. Ako na poludnie oznámil veriacim, pri tejto príležitosti zároveň navštívi aj Baziliku Santa Maria Maggiore. Otváracie podujatie Jubilejného roka bolo starostlivo zabezpečené poriadkovými silami Mestského štátu Vatikán i Talianskej republiky.