Vyšlo 3. vydanie knihy o živote a činnosti svätých Cyrilovi a Metodovi

 

Profesor Ján Hnilica vydal tretie vydanie knihy o sv. Cyrilovi a Metodovi "Svätí Cyril a Metod. Horliví hlásatelia Božieho slova a verní pastiery Cirkvi". Knihu vydalo Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov. Autor ju napísal pri príležitosti 1100. výročia úmrtia sv. Metoda. V prvom vydaní vyšla v zahraničí.

Publikácia je výsledkom dôsledného štúdia historických materiálov. Zaoberá sa životom a činnosťou sv. Cyrila a Metoda počnúc ich rodiskom. Skúma pôvod Konštantína a Metoda, ich mladosť, štúdiá, pôsobenie, misiu na Morave, cesty do Ríma, smrť sv. Cyrila, Metodovo problematické účinkovanie ako arcibiskupa až po jeho smrť a vyhnanie Metodových žiakov. Autor dej završuje obnovením cirkevnej samosprávy v Moravskej ríši na žiadosť Mojmíra II. ako dovŕšenia vývoja samostatnej slovenskej cirkevnej provincie, čo bolo sprevádzané latinizáciou liturgie a písma. Prepracovaná stať Osudy hrobu a pozostatkov sv. Cyrila podrobne dokumentuje fakty súvisiace s miestom posledného odpočinku sv. Cyrila.

Nové vydanie rozširuje poznatky o hrobe sv. Cyrila pod Bazilikou sv. Klementa v Ríme, kde existuje viacero hypotéz jeho umiestnenia. Zároveň je doplnená kapitola o pôsobení solúnskych bratov v Ríme. Kniha má bohatú dokumentačnú prílohu. Uverejnené dokumenty sú rozšírené o pápežský dekrét Egregiae virtuti, ktorým pápež Ján Pavol II. vyhlásil sv. Cyrila a Metoda za spolupratrónov Európy. Na záver tretieho vydania knihy je výberová bibliografia z cyrilo-metodskej problematiky.