Výstava "Kotva a prameň" pripomenie solúnskych bratov sv. Cyrila a Metoda

 

Rok 2013 je rokom 1150. výročia príchodu svätých Cyrila a Metoda na naše územie. Diecézne múzeum v Brne pripravuje k tomuto výročiu výstavu, ktorá pripomenie úctu k vierozvestcom prostredníctvom miest a stavieb spájaných už od pradávna s pôsobením oboch svätcov. „Výstava predstaví kostoly zasvätené sv. Klimentovi (Klementovi), ktorého ostatky vierozvestcovia našli a z Krymu slávnostne preniesli do Ríma. Kotva a prameň sú atribúty sv. Klimenta a zastupujú Klimentovo zázračné získanie vody a jeho mučenícku smrť," vysvetľuje riaditeľ Diecézneho múzea v Brne Karel Rechlík. Predpokladá sa, že cesta oboch svätcov s ostatkami sv. Klimenta viedla cez územie dnešnej Moravy. Dôraz bude na výstave preto položený na pamiatky moravské, nachádzajúce sa predovšetkým na územie brnenskej diecézy, na originálne historické exponáty, obrazovú dokumentáciu, tradície a legendy. „Rozloženie kostolov a miest spojených s cyrilo-metodskou tradíciou bude dokumentované názornými mapkami, ktoré poslúžia návštevníkom výstavy, ale tiež všetkým záujemcom pre plánovanie konkrétnych výletov," doplňuje riaditeľ Rechlík. Výstava je plánovaná na obdobie jún až august 2013 a uskutoční sa v historicky mimoriadne cennom priestore krypty katedrály svätých Petra a Pavla v Brne na Petrove.