VÝZVA STÁLEJ RADY KONFERENCIE BISKUPOV SLOVENSKA VERIACIM

Rok Sedembolestnej Panny Márie je vynikajúcou príležitosťou na obnovu našich rodín a manželstiev. Je časom milostí, odpustenia a požehnania.
Boh nám doprial tento milostivý čas, aby sme si všetci rodinu a manželstvo viac vážili a napomáhali ich rozvoju.

V situácii, keď sa v legislatíve mnohých európskych štátov šíri rodová ideológia, sa obraciame na všetkých katolíkov, aby sme za upevnenie rodín a manželstiev obetovali tohoročné pôstne obdobie.

Modlime sa, aby všetci vo svedomí poznali pravdu, že prirodzenosť je Božím darom a nie osobným rozhodnutím človeka. Spoločne prosme, aby aj Ústava Slovenskej republiky zohľadňovala, že manželstvo je zväzkom muža a ženy; že práva a povinnosti vyplývajúce z manželstva nie je možné založiť inak. Modlime sa, aby deťom bolo dopriate poznať otca a mamu a byť nimi vychovávaní.

S týmto úmyslom zverejňujeme prosby, ktoré je možné vkladať do spoločných modlitieb veriacich.

Sedembolestná Panna Mária, oroduj za nás!

SPOLOČNÉ MODLITBY VERIACICH

Prosby za ochranu rodiny

 

Jednu z týchto prosieb treba vhodne zaradiť do Spoločných modlitieb veriacich ako tretiu v poradí.

 

1.         Pane, prosíme ťa za našich zákonodarcov, aby vždy pamätali na ochranu rodiny založenej na manželskom zväzku muža a ženy.

 

2.         Bože Otče, ty si rozhodol, aby sa nový ľudský život zrodil  z lásky muža a ženy; daj, aby každému dieťaťu bolo umožnené poznať svojho otca i matku.

 

3.         Aby naši poslanci a politici pochopili, že každý zákon má chrániť dobro národa, ktorého budúcnosť záleží od usporiadaných rodín, prosme Pána.

 

4.         Za tých, ktorí v zákonoch definujú rodinu, aby vedeli, že rodinu vytvára manželský zväzok jedného muža a jednej ženy, prosme Pána.

 

5.         Bože, Stvoriteľ sveta, priveď členov nášho národa k poznaniu, že len národ otvorený životu má budúcnosť a prežije.

 

6.         Ježišu, ty si zvlášť požehnával deti; daj, nech nás neovláda konzumizmus, ale nech myslíme na to, že niet väčšieho bohatstva ako s láskou prijaté a vychovávané deti.

 

7.         Pane Ježišu, daj, nech deti, ktoré opustili vlastní rodičia, prostredníctvom adopcie vždy nájdu nových milujúcich rodičov, otca a matku.

 

8.         Prosme za tvorcov zákonov, aby chránili dobro rodín, v ktorých otcovia a matky vychovávajú deti, budúcnosť nášho národa.

 

9.         Modlime sa za všetky deti, aby im bolo dovolené narodiť sa v usporiadaných rodinách a nájsť v nich milujúcich otcov a mamy.

 

10.       Veď tých, ktorí stoja na čele našej krajiny tak, aby pri tvorbe zákonov nepodľahli tlakom ľudí, ktorí odmietajú kresťanské hodnoty, na ktorých stojí naša kultúra.

 

11.       Pane, ty si nám dovolil volať  ťa naším otcom; daj nám silu, aby sme chránili rodinu ako zväzok muža a ženy a mali v úcte dar rodinného života.

 

12.       Bože, nikdy nedovoľ, aby bola rodina, založená na manželskom zväzku muža a ženy, ohrozená akýmkoľvek zákonom a politickým rozhodnutím.