Z jeho plnosti sme my všetci dostali milosť za milosťou

Ako dobre sa tieto slová počúvajú. Milosť za milosťou. Všetci. Úplne zadarmo. Hoci mnohí ľudia počítajú každý cent a zvažujú každý výdavok, v duchovnej oblasti to robiť nemusíme. Boh nám dáva všetko, čo potrebujeme pre svätý život. Odpustenie, silu, inšpiráciu... A vždy sa postará aj o naše telesné potreby - dáva nám jedlo, bývanie, odev... Hoci často si myslíme, že sme to dokázali sami. Ale vari nehovorí Boh: "Bezo mňa nemôžete nič urobiť" (Jn 15, 5)?

Na začiatku každej práce, podujatia je dobré vedieť, že je všetko pripravené, že je všetko k dispozícii. Ak ste niekedy chystali hoci len malú rodinnú oslavu, viete, aké je to náročné. My však máme pred sebou celý rok, mnohí z nás viac ako rok. A aj keď si robíme plány, čo chceme dosiahnuť, dobre vieme, že už dnes večer môže byť všetko ináč. Práve do tejto našej neistoty sa nám prihovára Boh: "Všetko je pripravené, všetko je v mojej réžii. Ani vlas na hlave sa ti neskriví bez toho, aby som o tom vopred nevedel. Čokoľvek sa stane, vedz, že to použijem pre tvoje dobro. Neteší ma, keď trpíš, keď sa ti stane nešťastie, ale dovolím to, lebo vidím cieľ, viem, ako ti to môže pomôcť byť lepším, byť svätým, stať sa občanom neba..."

Hoci sú to len slová, zároveň to nie sú len slová. Božie slovo má totiž moc urobiť to, čo hovorí. Môžeme sa o tom presviedčať každý deň v stovkách drobností. Vtedy, keď sa veci ukladajú podľa našich predstáv, ale aj vtedy, keď sa zdá, že sa nám nič nedarí. Práve preto odporúčame jedno dobré cvičenie. Keď sa vám darí uskutočňovať svoje plány, obracajte sa často s vďakou k Bohu, že nad vami bdie, že ste dostali úžasný dar presne sa trafiť do Božích plánov. Ak si na to navyknete,      po čase zistíte, že sa s vďakou obraciate na Boha aj vtedy, keď sa navonok nič nedarí. Nebojte sa v takej situácii položiť Bohu aj otázku: "Kam ma to vedieš, Bože? Čo mi tým chceš povedať?" A keď začujete odpoveď, budete vedieť, že stále dostávate milosť za milosťou.

Pozdvihujem svoje srdce k tebe, Bože môj, a hoci neviem, aký bude tento rok, už teraz ti ďakujem, že ma zahŕňaš prúdom milosti.