Za našu farnosť

 

Pane, oživuj v našej farnosti
dary Tvojej milosti:
Potrebujeme ľudí,
ktorí vedia počúvať.
Ľudí tvoriacich pokoj,
ľudí, ktorí potrebujú spoločenstvo, jednotu,
ktorí upokojujú a zmierujú,
sú príkladom
a hovoria pravdu bez toho,
že by zraňovali.
Potrebujeme ľudí,
z ktorých vyžaruje Tvoj Duch
a vzbudzujú nádej,
zasadzujú sa nezištne
za službu Tebe a Tvojmu kráľovstvu.
Pane, daruj nám ľudí
schopných presvedčiť druhých,
ľudí, ktorí sa modlia
a premieňajú modlitbu na činy.
Pane, daj, aby sa naša farnosť
stávala misijným spoločenstvom,
spôsobilým pomáhať Ti
v službe pre spásu sveta.

Amen