Za všetkých zomrelých

 

Ó, Ježišu, Ty sudca živých i mŕtvych, prijmi k sebe duše všetkých verných zomrelých, ktorých si trpkým umučením a smrťou na kríži vykúpil.
Pamätaj, Pane života a smrti, že ľudská prirodzenosť je slabá a krehká, že sme podobní prachu a popolu, ktorý vietor rozvieva sem-tam.
Ty si hriešnej, ale kajúcej Márii Magdaléne odpustil hriechy a lotra na kríži, prosiaceho o milosť, si vzal do radosti raja nebeského. Neopovrhni ani naším pokorným volaním, keď tu pred Tvojím pohľadom prosíme za všetkých verných zomrelých. Vysloboď ich z múk očistca, daj im čím skôr blažené odpočinutie, aby Ťa mohli so všetkými svätými chváliť, velebiť a sláviť a raz s Tvojimi vyvolenými s telom slávne z mŕtvych vstať k večnému životu. Udeľ to, Pane Ježišu Kriste, ktorý s Otcom i s Duchom Svätým žiješ a kraľuješ na veky vekov.
Amen.