Zasvätenie farnosti Božskému Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

V pondelok 10. júla 2017 sme  vo farnosti privítali vzácnu návštevu – sochu Fatimskej Panny Márie z Obišoviec. V lete, v čase, ktorý mnohí z nás využívajú na putovanie za Pannou Máriou, celkom netradične doputovala Panna Mária za nami...

Už pred svätou omšou sme ju privítali spoločnou modlitbou posvätného ruženca a osobnou modlitbou zasvätenia sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Po svätej omši zasvätil pán kaplán pred Oltárnou Sviatosťou celú našu farnosť Božskému Srdcu Ježišovmu, cez ktoré sa prejavuje Boží Syn ako stelesnenie Božej zachraňujúcej lásky a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, ktoré za nás s materinskou láskou prosí u svojho Syna a naliehavo nás pozýva na návrat do otcovského domu.

Pokoj letného večera a príjemné slniečko, ktoré prenikalo vitrážou Božieho milosrdenstva a nádherne osvetľovalo obidve sochy, ešte znásobovali čaro okamihu. Pokúsili sme sa to zachytiť aj na fotografiách, ktoré nájdete vo fotogalérii.   

Putovanie sochy Fatimskej Panny Márie po jednotlivých dekanátoch a farnostiach je prípravou na diecéznu Fatimskú sobotu, ktorú na mariánskom pútnickom mieste v diecéznom sanktuáriu v Obišovciach v sobotu 5. augusta so začiatkom o 9:00 hod. pripravuje aj náš dekanát. Už teraz vás všetkých povzbudzujeme a pozývame na spoločné stretnutie.