Sny stromov

 

Na jednom kopci v lese boli tri stromy. Navzájom diskutovali o svojich nádejach a snoch. Prvý strom povedal: "mojim snom a prianím je stať sa truhlou pokladu. Tak by som mohol byť naplnený zlatom, striebrom a vzácnymi drahokamami. Bol by som nádherne skrášlený dekoratívnou rezbou, takže každý by videl tú nádheru."

Potom druhý strom povedal: "raz budem mocnou loďou. Budem prevážať kráľa a kráľovné cez vody a plaviť sa po celom svete. Každý sa bude cítiť so mnou bezpečne, pretože sila trupu lode bude mohutná."

Nakoniec tretí strom povedal: "Ja chcem vyrásť a byť najvyšší a najsilnejší strom v lese, takže ľudia ma budú vidieť na vrchole kopca a pohliadnu hore k mojim vetvám, ktoré siahajú až k nebu a pomyslia si, ako som svojimi vetvami blízko Boha. Budem najväčším stromom po celý čas a ľudia si ma budú stále pamätať a pripomínať.

Po pár rokoch ich modlitieb za uskutočnenie svojich snov, prišla k stromom skupina drevorubačov. Keď jeden drevorubač prišiel k prvému stromu, povedal: "vyzerá skutočne ako silný strom, myslím, že by som mal možnosť predať drevo tesárom" a začal strom zotínať. Strom bol šťastný, pretože vedel, že z neho tesár urobí truhlu na poklady.

Pri druhom strome drevorubač povedal: "toto je silný strom, mohol by som predať drevo v lodeniciach." Druhý strom bol tiež šťastný, lebo vedel, že je na svojej ceste stať sa mohutnou, kráľovskou loďou.

Tretí strom, keď k nemu drevorubači prišli, dostal strach, pretože vedel, že ak ho zotne, jeho sny, byť najväčším stromom, sa už nikdy neuskutočnia. Jeden z drevorubačov povedal: "Nepotrebujem nič zvláštneho zo svojho stromu takže si vezmem tento" a zoťal ho.

Keď sa prvý strom dostal k tesárom, bola z neho urobený krmelec pre zvieratá. Bol umiestnený do chlieva a naplnený senom i slamou. Toto vôbec nebolo to, čo si prial a za čo sa tak vrúcne modlil.

Druhý strom bol rozrezaný a bola z neho vyrobená malá rybárska loďka. Jeho sny, že sa stane mohutnou loďou, prevážajúcou kráľa, tiež skončili.

Tretí strom bol rozrezaný na väčšie kusy dreva a položený na pusté miesto v temnote.

Uplynulo viac rokov a stromy už na svoje sny dávno zabudli.

Potom jedného dňa muž a žena prišli do chlieva. Ona porodila a položila dieťa na slamu do krmelca - do jasieľ - , ktoré boli vyrobené z prvého stromu. Strom mohol cítiť dôležitosť tejto udalosti a vedel, že držal najväčší a neprekonaný poklad v celých dejinách ľudstva.

O pár rokov neskôr, skupinka mužov vstúpila na rybársku loďku, vyrobenú z druhého stromu. Jeden z nich bol unavený a zaspal. Zatiaľ čo sa plavili na mori, prišla veľká búrka a strom vedel, že nie je tak dosť silný, aby mohol búrke odolať. Muži zobudili spiaceho muža a On vstal a zvolal: "Utíš sa!" a búrka utíchla. Vtedy strom vedel, že niesol Kráľa Kráľov na svojej loďke. A sen sa mu splnil nad jeho očakávania.

Konečne niekto prišiel a vzal tretí strom. Bol nesený mužom cez ulicu, kde sa mu ľudia vysmievali a zosmiešňovali ho. Keď prišli na dané miesto a zastavili, muž bol pribitý na ten strom a pozdvihnutý k nebu, aby zomrel na vrchole kopca. Keď prišla nedeľa, strom si uvedomil, že bol dosť silný na to, aby mohol stáť na vrchole kopca a byť tak blízko Boha ako len bolo možné. Ešte stále keď sa ľudia naň pozerajú, dívajú sa hore k nebu a pritom myslia na Boha, pretože Ježiš bol na tomto strome ukrižovaný, aby nás vykúpil.

 

Nie vždy vieme, aké má Boh s nami úmysly. Často sa ti nezdá, že veci idú podľa tvojich predstáv, ale vedz, že Boh má pre teba plán. Pokiaľ vložíš svoju dôveru na Boha, On ti dá veľké dary. Každý z tých troch stromov získal to, po čom túžil, ibaže nie cestou, ktorú si predstavovali.

 

Môžeme ale vedieť, že Jeho cesty nie sú naše cesty, ale tie Jeho sú vždy tie najlepšie.