Životné jubileum pani kostolníčky

Tretia adventná nedeľa je podľa liturgického kalendára nedeľou radosti. Vo farskom kostole sme sa dnes, 11. decembra 2022 pri svätej omši radovali dvojnásobne. Pani kostolníčka Milka totiž oslavuje životné jubileum. Duchovný otec Ondrej jej sprostredkoval pozdrav od .Svätého Otca a my sme mali príležitosť vyjadriť úprimné priania všetkého dobrého a poďakovať za jej obetavú službu. Nech ju Pán naďalej požehnáva a ochraňuje Panna Mária, patrónka ruskovskej farnosti.

Fotky nájdete vo fotogalérii.