Životopisy vierozvestcov už v Karmelitánskom nakladateľstve

V Roku svätých Cyrila a Metoda prináša Karmelitánske nakladateľstvo nové vydanie vzácnych historických životopisov slovanských vierozvestov Život Konštantína Cyrila a Život Metoda v spracovaní kňaza a jazykovedca Štefana Vragaša.

Oba životopisy vznikli pravdepodobne ešte za Metodovho života v 9. storočí. Autorstvo Života Konštantína sa pripisuje Klementovi Ochridskému, Život Metoda napísal zrejme Gorazd. Texty, ktoré sa zachovali už iba v odpisoch, sú prerozprávané do súčasnej slovenčiny, preto sú prístupné aj dnešnému čitateľovi. Publikáciu ilustroval a graficky upravil uznávaný slovenský výtvarník Miroslav Cipár.

Vďaka spolupráci s Konferenciou biskupov Slovenska bude kniha distribuovaná do všetkých škôl na Slovensku a v obchodnej sieti dostupná za 1 euro. Karmelitánske nakladateľstvo okrem toho ponúka množstvové zľavy, určené výlučne pre diecézy, farnosti, cirkevné inštitúcie a organizácie. Viac informácií sekretariat@kna.sk.