Zlodej v raji

Jeden zlodej prišiel k nebeskej bráne a zaklopal na ňu.

Apoštol Peter, ktorý mal od brány do raja kľúče, pristúpil k bráne.

„Kto je tam?“

„Ja.“

„A kto je ten ja?“

„Jeden zlodej. Pusti ma do neba.“

„Ani nápad. Tu niet pre zlodejov miesta.“

„A kto si ty, že mi brániš vstúpiť?“

„Ja som apoštol Peter.“

„Poznám ťa. To si ty, čo si zo strachu zaprel Ježiša, kým kohút trikrát zakikiríkal. Kamarát, ja viem všetko.“

Svätý Peter sa od hanby začervenal, ustúpil a povedal si, že poprosí o pomoc svätého Pavla. „Pavol, choď sa s tým človekom pre bráne porozprávať.“

Svätý Pavol vystrčil hlavu z brány.

„Kto je tam?“

„Ja, zlodej. Pusti ma do raja.“

„Tu pre zlodejov nie je miesto.“

„A kto si ty, že mi nedovolíš vojsť?“

„Ja som apoštol Pavol.“

„Ach, Pavol! To si ty, čo si šiel z Jeruzalema do Damasku, aby si tam zabíjal kresťanov. A teraz si v raji!“

Svätý Pavol sa začervenal, zmätený ustúpil a porozprával všetko svätému Petrovi.

„Mali by sme poslať k bráne evanjelistu Jána,“ povedal Peter. „Ján nikdy nezaprel Ježiša. On sa môže rozprávať so zlodejom.“

Ján pristúpil k bráne.

„Kto je tam?“

„To som ja, zlodej. Pusti ma do neba.“

„Môžeš búchať na bránu, koľko chceš, ale pre hriešnikov, ako si ty, tu niet miesta.“

„A kto si ty, že mi nedovolíš vstúpiť?“

„Ja som evanjelista Ján.“

„Ach, ty si evanjelista. Prečo klamete ľudí? V evanjeliu je napísané: ,Klopte a otvoria vám. Proste a dostanete.’ Už dve hodiny tu klopem a prosím, ale nikto ma nechce vpustiť. Ak mi hneď nenájdeš miesto v raji, vrátim sa na zem a všetkým poviem, že si v evanjeliu klamal!“

Ján sa naľakal a pustil zlodeja do raja.

Jeden kazateľ vysvetľoval, čo je to radostná zvesť. Ktosi ho prerušil a spýtal sa: „Čo je to za radostnú zvesť, keď sa človek tak ľahko môže dostať do pekla a tak ťažko do raja?“ Raj je len otázkou milosrdenstva.