Archív článkov

Základné pravdy viery

24.07.2011 19:32
  Šesť hlavných právd 1. Boh je len jeden. 2. V Bohu sú tri osoby: Otec, Syn a Duch Svätý. 3. Syn Boží sa stal človekom, aby nás vykúpil. 4. Boh je spravodlivý sudca: dobrých odmieňa a zlých tresce. 5. Duša človeka je nesmrteľná. 6. Božia milosť je na spásu potrebná. Hlavné...

Základné modlitby

24.07.2011 19:27
  Katolícky pozdrav Pochválený buď Ježiš Kristus. Naveky. Amen. Pozdrav Pán Boh. Pán Boh uslyš. Prežehnanie V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Modlitba Pána Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi,...

Žatva je veľká

16.07.2011 16:31
Všetko má svoj čas. Čas potrebuje zrno na vyklíčenie, klas na dozretie, cesto na vykvasenie, chlieb na upečenie… pokým sa dostane na náš stôl a zabezpečí nám každodenný pokrm. Čas potrebuje aj kňazské povolanie. Od počiatočnej myšlienky, keď malý chlapec ako miništrant stojí pri oltári a...

Tajomstvo

16.07.2011 16:30
  Môj ocko hovorí, že som nesmierne nádherná. Pýtam sa sama seba, či je to pravda. Janka si myslí, že nesmierne nádherné dievča by malo mať prekrásne dlhé kučeravé vlasy ako ona. Ja také nemám. Juro si myslí, že nesmierne nádherné dievča by malo mať biele a dokonale rovné zuby ako on....

Litánie k blahoslavenému Jánovi Pavlovi II.

16.07.2011 16:19
    Pane, zmiluj sa Pane, zmiluj sa Kriste, zmiluj sa Kriste, zmiluj sa Pane, zmiluj sa Pane, zmiluj sa Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami Duch Svätý Bože, zmiluj sa nad nami Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami...

Korunka Božieho Milosrdenstva

16.07.2011 16:16
Modlí sa na obyčajnom ruženci   Na začiatku:  Otče náš... Zdravas, Mária.. Verím v Boha...   Na veľkých zrnkách:  Večný Otče, obetujem ti Telo a Krv, Dušu i Božstvo tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista na odčinenie našich hriechov i hriechov celého...
Záznamy: 91 - 96 zo 96
<< 6 | 7 | 8 | 9 | 10