Krížová cesta farnosti - Veľký piatok

13.04.2014 18:19