Púť farnosti v jubilejnom roku sv. Cyrila a Metoda

11.03.2013 20:11

 

Nitra – Trnava Svätý Hostýn Olomouc Velehrad Šaštín Devín Bratislava Viedeň 

Termín:  23. – 26. 5. 2013

Program:

1. deň:

Ráno odchod z Košíc do Nitry. Práve sem prišli sv. Cyril a sv. Metod, naši vierozvestovia a tu slávili Eucharistiu v reči ľudu. Našu púť začneme v Nitre  najvzácnejšou pamiatkou:  biskupská katedrála sv. Emeráma - najstaršie biskupstvo v strednej a východnej Európe Odkazuje a nadväzuje na obdobie pôsobenia arcibiskupa Metoda. V roku 829 ho postavil knieža Pribina. V 11. storočí tu boli pochovaní sv. Andrej Svorad a sv. Benedikt, ktorých relikvie sú uložené v najstaršej románskej kaplnke. Svätá omša. Odchod do Trnavy. Krátka prehliadka „slovenského Ríma": námestie sv. Mikuláša s Dómom sv. Mikuláša, ktorý bol sídlom ostrihomského arcibiskupa. V kaplnke baziliky je milostivý obraz Panny Márie, ktorý slzil po vpáde Turkov na naše územie v roku 1663. Slzenie sa niekoľkokrát zopakovalo. Trnavskú novénu pred týmto obrazom sledujeme na našich obrazovkách každý rok. Univerzitný  chrám sv. Jána Krstiteľa na Univerzitnom námestí má vzácny drevený oltár, ktorý  je jedným z najväčších drevených oltárov v Európe. Odchod do najnavštevovanejšieho pútnického miesta Čiech - Svätý Hostýn, kde si pripomenieme cyrilometodskú tradíciu a zázraky, ktoré vykonala Panna Mária na ochranu svojich verných proti Turkom a nepriateľom Cirkvi. Ubytovanie a nocľah.

 

2. deň:

Po raňajkách odchod do Olomouca a na Svätý Kopeček.  Pripomenieme si slávnu históriu tohto pútnického miesta až po návštevu Sv. Otca a súčasnú medzinárodnú európsku pútnickú trasu Poľsko – Rím, do ktorej patrí spolu s Hostýnom. Na obed odchod na Velehrad – najvýznamnejšie pútnické miesto na Morave. Komplex románskogotického kláštora s bazilikou Nanebovzatia Panny Márie a sv. Cyrila a Metoda,  je spájaný s legendárnym Veligradom, sídlom veľkomoravských kniežat. Prehliadka pútnického areálu. Odchod do Šaštína – Národná svätyňa, bazilika (basilica minor) Panny Márie Sedembolestnej, hlavnej patrónky Slovenska. Dnes je kláštor a bazilika v správe saleziánskej rehole. Prehliadka, pútnického areálu. Večera a ubytovanie.


3. deň:

Po raňajkách prehliadka Devína:  Po príchode sv. Cyrila a Metoda na Devín v roku 864, dal Rastislav vo svojom sídle postaviť súkromný kostol, ktorý Konštantín a Metod zasvätili Najsvätejšej Trojici. Pri tomto kostole zriadili prvú vysokú školu v staroslovenskom jazyku na výchovu domáceho kňazstva a inteligencie. Ale hlavný katedrálny chrám, zasvätený Bohorodičke, bol v samostatnom meste, ktorého názov bol odvodený od Bohorodice Devy – DEVINgrad, pretože tu bolo významné pútnické miesto Panny Márie. Bratislava: Hlavné mesto Slovenska s dominantou Bratislavským hradom a s jej stredovekým centrom - Hlavné námestie, Rolandova fontána, posledná zachovaná mestská brána – Michalská brána, Ventúrska ulica,  Academia Istropolitana – najstaršia univerzita na Slovensku, Katedrála Sv. Martina - korunovačný chrám 11 uhorských kráľov a 8 kráľovských manželiek.  Nevynecháme ani pútnické miesto Milostivú sochu Panny Márie v kostole Panny Márie Snežnej na Kalvárii. Panna Mária drží malého Ježiška, na hlave majú pozlátené korunky. Sochu umiestnili v kaplnke, ktorú na poďakovanie za ochranu v čase veľkého moru postavili na Hlbokej ceste (1713), a potom ju umiestnili v novej priestrannej kaplnke (1824). Každoročne sem prichádzali pútnici na sviatok Panny Márie Snežnej. V jej blízkosti vznikla r. 1892 lurdská jaskyňa, v ktorej je socha Panny Márie Lurdskej z kararského mramoru. Miesto je veľmi bohato navštevované. 3906 mramorových votívnych tabúľ na svahoch priestranstva lurdskej jaskyne je prejavom mariánskej úcty a vďaky za vyslyšanie prosieb.

 

4. deň:

Viedeň: Najprv navštívime pútnické miesto Kahlenberg – vrch s nádherným výhľadom na Viedeň,  kde sa rozhodovalo  o osude kresťanskej Európy. Prehliadka  kostola sv. Jozefa,  kde pred bitkou pri Viedni bola sv. omša na ktorej miništroval Ján III. Sobieski. Po sv. omši si pozrieme múzeum tejto bitky. V centre mesta a Schönbrunne si pozrieme nielen skvosty architektúry a histórie ale pôjdeme po stopách svätcov.

Večer návrat po diaľnici cez Budapešť.

 

Cena : 133,20 €

(doprava, sprievodca, kňaz, 3 x nocľah, 3 x raňajky, 2 x večera) 
 

Ubytovanie: 
3 x 2,3,4 posteľové izby, v prípade záujmu o dvojposteľovú / jednoposteľovú izbu príplatok na osobu na celý pobyt 15/30 €.

           
Povinné príplatky: 
Komplexné poistenie: 6,80 € -  poisťovňa UNION  (cena s poistením 140 €)
- úhrada storno poplatku v prípade zrušenia zájazdu z vážnych príčin, 
- hospitalizácia a prvá pomoc v zahraničí, 
- strata batožiny.