Advent – čas nádeje

Advent je čas nádeje. A nádej má veľa podôb: Rodičia túžia po narodení svojho dieťaťa, futbalové mužstvo čaká na začiatok dôležitej hry, gazda seje v nádeji na žatvu. Modliacich sa ľudí spája nádej. Nádej je motorom nášho života. Neustále potrebujeme nové ciele, hľadáme zmysel, máme priania a sny. Dnes, v týchto dňoch adventu, mám nádej bola daná na cestu, na našu cestu životom.

Ale nádej môže aj sklamať, môže sa zničiť. A predsa sa opiera aj tá najmenšia nádej o najväčšiu, ktorá existuje: o nádej v Boha. Lebo Cirkev má príkaz čakať, bdieť a modliť sa, kým sa zjaví opäť Kristus. Od dní prvej Cirkvi patrí ku kresťanskej viere, že naše základné naladenie je nasmerované na návrat Pána. Texty adventu nám pripomínajú neustále: Bdejte a modlite sa! Veríme v život po našom pozemskom živote. To je najväčšia nádej, ktorú máme.