Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania

Klára vyrastala v láskyplnej, ale prísnej kresťanskej rodine. Občas sa rozhorčovala, že musí mať svoju izbu stále upratanú a nechápala, prečo nemôže nosiť rovnaké šaty, sledovať rovnaké filmy alebo počúvať rovnakú hudbu, ako ostatné dievčatá v jej veku. Keď však bola staršia a mala vlastné deti, bola vďačná za výchovu, ktorú jej dali rodičia. Pochopila, prečo musí stanoviť hranice aj pre svoje deti a prečo súčasťou každej láskyplnej rodiny musia byť jasné pravidlá.

Ak máme byť "doma" u Pána, musíme zachovávať jeho pravidlá. Mať vzťah s Bohom znamená stať sa s ním jedno, teda byť ako on. V tomto živote sa Božím pravidlám možno nikdy úplne nepodriadime, ale sme povolaní každý deň sa o to usilovať. Nemali by sme sa klamať a myslieť si, že je vždy ľahké poslúchať Pána, avšak mali by sme si takisto pripomenúť jeho prisľúbenie pre tých, ktorí ho poslúchajú. On a Otec si chcú v nás urobiť príbytok, žiť s nami teraz a po celú večnosť!

Kedy ste si naposledy skontrolovali svoju "izbu"? Nájdite si tichú chvíľku, aby ste mohli byť sami s Pánom. Dovoľte mu, aby urobil inventúru vášho života. Prečítajte si jeho slovo a nechajte sa ním premeniť. Ak je potrebné, choďte na spoveď a prijmite jeho milosrdenstvo a odpustenie. Potom kráčajte ďalej. Ak vás o niečo prosí, urobte to! Alebo ak niečo nepatrí do vášho života, rozlúčte sa s tým. Vždy však majte na pamäti, že čím viac budete poznávať Ježiša a čím viac času s ním strávite, tým viac budete túžiť nasledovať ho všade, kam vás povedie.