Ako sme sa v pôste snažili

 

Minulý týždeň na detskej sv. omši sme vyhodnocovali pôstne aktivity našich detí. Každý piatok aj nedeľu počas pôstu mali možnosť získať 1 obrázok zastavenia za účasť na pobožnosti krížovej cesty, ktorý si mali doma vymaľovať a nalepiť, aby si tak zhotovili vlastnú „brožúrku“ Ježišovej cesty s krížom. Práve v dňoch veľkonočného trojdnia sme nazbierali posledné zo všetkých 14-tich obrázkov a na Veľkonočnú nedeľu ešte aj bonusový 15. obrázok – znázorňujúci Vzkrieseného Krista. Zo všetkých detí v Ruskove (len) štyria doniesli svoje celopôstne snaženie, pričom jednému chýbali 2 obrázky. Tými snaživými sú Barborka Lacková, Lucka Takáčová, Viki Miklošová, Peťo Mikloš a Mirka Kocáková. Niektorí so sklamaním konštatovali, že majú asi len polovicu; niektorí, že ju majú doma, no zatiaľ sme ich nevideli. Z filiálnych obcí to boli len Olšovany, kde svoje diela prezentovali Paťka Taraseková a Slávka Kantorová. Modlenie sa krížových ciest týchto detí a súbežné zbieranie zastavení bolo odmenené cenami ako: DVD a knižky o svätých, maľovanky s náboženskou tematikou. Naprázdno neobišli ani tí, ktorí sa nebáli a o svojich predsavzatiach, či dobrých skutkoch dali vedieť vložením papierika do košíka pred oltárom. Tu zase cenou boli kartové obrázky s medailónom a modlitbou na zadnej strane. Všetkým odmeneným blahoželáme a ostatných povzbudzujeme k väčšej odvahe i snahe v ďalších akciách.

Účastník detských sv. omší