Bezvýznamné veci

Istý významný človek zorganizoval oslavu a prívetivo sa bavil so svojimi hosťami. Jeden z nich sa ho opýtal na jeho manželku, ktorá nebola na oslave.

„Ach! Moja žena! Tá zostala doma,“ odvetil muž.

„A čím sa zaoberá tvoja žena?“ zisťoval ďalej hosť.

Muž pokrčil plecami a povedal: „Moja žena nerobí nič. Robí len bezvýznamné veci, všetky tie prácičky, ktoré k ničomu nevedú. Pripravuje jedlo a udržiava poriadok v kuchyni, nakupuje, umýva, žehlí, prišíva gombíky a tak. Stará sa o deti a pomáha im s učením, robí drobné opravy v domácnosti a občas vymaľuje kúpeľňu. Dáva pozor, aby auto malo vždy plnú nádrž, platí šeky a ostatné poplatky, stará sa o našu malú záhradku, často chodieva navštíviť svoju matku, ktorá je už stará a chorá a stará sa aj o tú moju, chodieva k svojej sestre a pomáha jej s deťmi. Skrátka, robí všetky tie bezvýznamné veci.“

„A čo robíš ty?“ opýtal sa ho jeden z hostí.

„Ach! Priateľ môj, ja som naozaj veľmi dôležitý človek v našej rodine! Ja robím nesmierne významný výskum o existencii Boha!“