Birmovka

V sobotu, 17. 6. 2017 vyslúžiť otec biskup Marek Forgáč vo farskom kostole v Ruskove 56 birmovancom z ruskovskej a svinickej farnosti sviatosť birmovania.

Čo znamená prijať „znak“ Ducha Svätého? Znamená to niesť nezmazateľné znamenie, natrvalo sa premeniť a stať sa novým stvorením. Tí, ktorí prijali tento dar, nesmú nič nechať v starých koľajach. Byť „pokrstený v Duchu“ znamená zahorieť Božou láskou. „Byť napojený Duchom“ znamená nechať sa občerstviť krásou Pánovho plánu s nami a so svetom a tak sa sám stať zdrojom duchovného občerstvenia pre iných. „Prijať znak Ducha“ znamená nebáť sa bojovať za víťazstvo civilizácie lásky, zaručiť sa za Krista a nechať preniknúť naše vnímanie, myslenie a konanie pravdou evanjelia.

Milí birmovanci,

Božia láska a dary, ktoré vám Duch Svätý vlial do sŕdc, nech vám pomáhajú zušľachtiť dušu snahou nasledovať Krista v každodennom živote.

Fotografie zo slávnosti nájdete vo fotogalérii.