Byť darom

„Keď uplynuli podľa Mojžišovho zákona dni ich očisťovania, priniesli ho do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi, ako je napísané v Pánovom zákone: Všetko mužského rodu, čo otvára lono matky, bude zasvätené Pánovi, a aby obetovali, ako káže Pánov zákon, pár hrdličiek alebo dva holúbky“ (Lk 2, 22-24).

Chrám bol pre židov miestom zvláštnej prítomnosti Boha. Vyholený národ sa tu pokúšal prekročiť seba samého tým, že prinášal obety. V týchto obetách sa sám človek neradoval, dal sa zastupovať zasvätenými darmi.

Dieťa, ktoré priniesli do chrámu, je oveľa viac než tento chrám. Je aj oltárom, ba aj obetou. Dá zrúcať chrám svojho tela, ale Duch Svätý postaví ako plod tejto obety nový chrám, vybudovaný zo živých kameňov: Cirkev – Kristovo mystické telo.

Toto Dieťa sa stáva uholným kameňom, na ktorom síce mnohí padnú, ale viacerí postavia pevný základ svojej budúcnosti. Jeho príklad a učenie prinesie do sveta revolúciu lásky.

Aj my sme pozvaní denne byť darom pre mnohých.