Čo pre vás znamená Veľká noc?

Istá novinárka sa podujala urobiť anketu na tému: „Čo pre vás znamená Veľká noc?“

Náhodne vybraní ľudia na ulici dávali rozličné odpovede: „Niekoľko voľných dní... nákupy... šibačka... stres... veľké upratovanie... dovolenka...“

Odpovede spomínanú novinárku neuspokojili. Už sa chcela vzdať, keď zbadala malé dievčatko vychádzajúce s kyticou z kvetinárstva. Spýtala sa teda aj jej: „Čo pre teba znamená Veľká noc?“

Dievčatko po chvíľke rozmýšľania povedalo: „Veľká noc pre mňa znamená toľko ako nový život. Ježiš Kristus zomrel za nás na kríži a na Veľkú noc vstal z mŕtvych. Tým nám povedal, že aj my raz vstaneme
z mŕtvych a budeme mať nový život. Na Veľkú noc máme myslieť aj na to, že smrťou sa všetko nekončí.“

Novinárku zarazila odpoveď, ktorá zaznela z ešte detských úst. Spýtala sa teda: „Povedala ti to azda tvoja mamička?“

Dievčatko prikývlo: „Áno, to mi ona povedala krátko predtým, ako minulý rok, práve na Veľkú noc zomrela.“ Chvíľu zápasila so slzami a pokračovala: „Teraz jej idem odniesť na hrob kvietky. Ale ona je stále v mojej blízkosti, to viem! Lebo ona žije ďalej, aj keď zomrela.“ Novinárka ešte dlho premýšľala o slovách tohto dievčatka. Jasne cítila, že toto dieťa z opýtaných najlepšie pochopilo zmysel veľkonočných sviatkov.

A ako chápeme my posolstvo Veľkej noci? Ak nám doteraz azda unikalo, práve teraz je pravá chvíľa, aby sme túto radostnú zvesť prijali a pevne v sebe zakotvili. Len viera v zmŕtvychvstanie dá totiž zmysel našej každodennej námahe. Jedine v jej svetle pochopíme, čo je pomíňajúce a čo večné, čo bezvýznamné a čo dôležité. A tak sa veľkonočné posolstvo pre nás stane cestou k skutočnej plnosti života – k večnému životu s Bohom.