Cyrilo-metodskou národnou púťou sa začnú oslavy Jubilejného roka

Cyrilo-metodskou národnou púťou spojenou so slávnostnou svätou omšou sa v piatok 5. júla 2013 začnú v Nitre hlavné oslavy 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie. Slávnosti budú pokračovať počas víkendu 6. a 7. júla a ich hlboký význam pre dnešok svojou účasťou zdôraznia významní hostia z domova, zo zahraničia, ako aj cirkevní hodnostári. Prvý deň bude mať duchovno-historický charakter, druhý sa ponesie v slovanskom duchu a program tretieho dňa dostal prívlastok nitriansky.

Počas prvého dňa osláv v piatok 5. júla pripravila Slovenská pošta prezentáciu poštovej známky k 1150. výročiu príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie. Nitriansky hrad otvorí svoje dvere pre návštevníkov, v podhradí sa začne historický festival Pribinova Nitrava, v rámci ktorého sa uskutoční historický turnaj O meč kráľa Svätopluka. Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied pripravil v hradnej katedrále výstavu Najstaršie doklady kresťanstva na Slovensku, v Nitrianskej galérii sa začne výstava Cyrilo-metodské motívy v slovenskej známkovej tvorbe. Program prvého dňa vyvrcholí na Svätoplukovom námestí koncertom Slovenskej filharmónie, ktorá ponúkne premiéru oratória podľa eposu Jána Hollého Cirillo-metodiada a veľkomoravským orlojom – živými obrazmi dávnych cyrilo-metodských čias.

Druhý deň osláv v sobotu 6. júla otvorí historický seminár a výstava Sv. Cyril a Metod v Ponitrianskom múzeu. Po skončení seminára sa uskutoční vernisáž medovníkových umeleckých diel sv. Cyrila a Metoda stvárnených Andreou Pribilincovou. Na Svätoplukovom námestí sa v rámci medzinárodného folklórneho festivalu Slavica fest predstavia súbory zo slovanských krajín. Program pre návštevníkov osláv bude pripravený aj na Martinskom vrchu, kde sa uskutoční prezentácia základov kostola sv. Martina. Najmä mladšiu generáciu poteší v sobotu večer koncert IMT Smile a piano show Jozefa Hollého.

Nedeľa 7. júla bude mať charakter domácich, nitrianskych slávností. Popoludní sa na Svätoplukovom námestí predstaví nitrianska umelecká scéna. Podvečer sa bude niesť v spomienkach na Adama Šangalu a pôjde o koncertnú verziu v podaní hercov Divadla Andreja Bagara. Večer o 20. hodine sa diváci môžu tešiť na Kulyho z Desmodu, La Gioiu, Close Harmony Friends, Evu Pavlíkovú a Campanu Batucadu, Itcha Pčelára, Old school brothers a Bruise, Brigitu a ďalších účinkujúcich.

Počas trojdňových osláv nebude chýbať tradičný Nitriansky jarmok s ponukou remesiel v tradičných podobách a Pivné slávnosti. Nitrianske korzo bude plné umenia, výstav, hier a atrakcií, v parčíku pri DAB bude zraz historických vozidiel a vystavia a j vzácne exponáty zo zbierok Slovenského poľnohospodárskeho múzea v Nitre.

Hlavným organizátorom osláv je Mesto Nitra v spolupráci so spoluorganizátormi Nitrianskym samosprávnym krajom a Rímsko-katolíckym biskupstvom Nitra.