Dekrét o oslobodení od účasti na nedeľnej svätej omši