Do týchto letných oddychových dní

 

vám venujeme slová zo 17. storočia, ktoré sa nachádzajú pri vchode do starého kostola sv. Pavla v Baltimore v USA, ktoré sú aktuálne ešte dnes a pozitívne oslovujú návštevníkov tohto chrámu.

• Kráčaj pokojne po svojej ceste uprostred unáhlenosti. Pripomínaj si, aký pokoj spočíva v tichu. Pokiaľ je to možné, bez toho, aby si sa vzdal seba samého, pokús sa dobre vyjsť so všetkými ľuďmi. Vyjadri svoju pravdu kľudne a jasne! Iných vypočuj!

• Vyhni sa hlasitým a agresívnym ľuďom: trápia ducha. Buď na svoje plány hrdý ako na to, čo si dosiahol. Maj o svoje zamestnanie záujem. Buď opatrný pri svojich obchodoch, lebo svet je plný klamstva. Ale nebuď pritom slepý pre spravodlivosť, ktorá jestvuje.

• Buď sám sebou! Nepretvaruj sa náklonnosťou, ani nebuď cynický. Prijmi posolstvá rokov a taktne pusti z ruky veci mladosti. Posilni svojho ducha, aby ťa chránili pri náhlom nešťastí.

• Si Božím dieťaťom, nie menej ako stromy a hviezdy. Máš právo tu byť! Preto buď pokojný v Bohu, akokoľvek si ho predstavuješ, o čokoľvek sa snažíš a po čomkoľvek túžiš v hulákajúcom virvare života. Ži v pokoji so svojou dušou!

• So všetkým klamstvom, trápením a rozlomenými snami je to ešte vždy prekrásny svet. Buď opatrný! Nezabudni, o šťastie treba zápasiť!

Nech sú vám tieto slová „receptom pre šťastný život“ nielen v čase prázdnin, ale aj po nich.

Prevzaté