Dobrá novina 2011

 

Ďakujeme všetkým deťom a mladým, ktorí sa zapojili do 17. ročníka „Dobrej noviny“ za pomoc pre Južný Sudán a Vám, ktorí ste ich prijali, ďakujeme za Vašu štedrosť a milodary v mene trpiacich a hladujúcich v Afrike.

Vyšný Čaj:     250,24 €          

Olšovany:       401,- €

Ruskov:          675,58- €         

Spolu: 1326,82 €

       Úprimné Pán Boh zaplať!