Dobrá novina 2022

Púšť a záhrada

Dobrá novina poukázala v tomto, už 28. ročníku, na jeden dôležitý fakt. Koledovanie je služba blížnemu, ktorá prináša pozitívnu zmenu – v našich farnostiach i v afrických komunitách. Počas vianočného obdobia zneli v mnohých domovoch slová tohtoročného hesla koledníkov „Zmeňme púšť na záhradu“. Naozaj, koledovanie môže zmeniť púšte na záhrady. Premeniť púšte našich sŕdc na miesta naplnené starostlivosťou a konkrétnou pomocou i skutočné púšte v Keni, kde ľudia pre extrémne sucho čelia hladu a podvýžive, na záhrady, ktoré zarodia a dajú chlieb hladnému.

Službu koledníkov by sme mohli prirovnať ku efektu motýlích krídel. Ak je svet prepojený a naozaj dokáže situácia na jednej strane planéty ovplyvniť osudy ľudí v inom kúte sveta, potom by aj malé zatrepotanie krídel motýľa mohlo rozvíriť stojace vody alebo spôsobiť hurikán tisíce kilometrov ďaleko. A nežná koleda, ktorá zaznieva kdekoľvek na Slovensku, môže vďaka vzájomnému obdarovaniu sa, zmeniť životné podmienky ľudí v núdzi hoci aj v regióne východnej Afriky.

Aj deti a mladí z našej farnosti sa zapojili do tohto ročníka Dobrej noviny. Vo všetkých dedinách našej farnosti sa vybrali do našich domácností, aby so zvončekom v ruke a hlavne nahlas a naliehavo ohlasovali radostnú zvesť. Ďakujeme im aj ich vedúcim, že obetovali sviatočné popoludnie, aj vám, že ste im otvorili svoje domovy a srdcia a stali sa tak súčasťou úsilia o dôstojnejší život človeka a spravodlivejší svet.